Про проект

Проект «Розвиваємо інклюзивну школу разом: партнерство між інклюзивними та спеціальними навчальними закладами» впроваджується Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Фонду Відкритого суспільства.

Забезпечення рівного доступу до освіти для усіх дітей, в тому числі й для дітей з інвалідністю та дітей з особливими потребами у навчанні, є одним з основних завдань та необхідною умовою розвитку для будь-якого демократичного суспільства.

Мета проекту

розроблення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами на базі загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів шляхом розвитку партнерства цих закладів із спеціальними навчальними закладами.

Цілі проекту

  • Розвинути професійні компетенції педагогів загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів щодо розвитку інклюзивного навчального середовища шляхом проведення серії тренінгів і надання наставницької підтримки.
  • Розвиток інклюзивної моделі навчання на базі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів на основі трансформаційного підходу шляхом проведення серії тренінгів для координаційних команд, використання «Індексу інклюзії» та надання міні-грантів за результатами розвитку трансформаційних планів.
  • Розроблення рекомендацій для Міністерства освіти і науки України щодо використання ресурсів спеціальних навчальних закладів у розвитку інклюзивної моделі освіти.
  • Поширення результатів проекту через видання посібника для директорів шкіл і посібника для викладачів вищих педагогічних навчальних закладів із питань впровадження курсу «Співпраця інклюзивних і спеціальних навчальних закладів».