Проект «Підготовка педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного середовища»

11 травня 2018 року на базі БНВО «ЗОШ № 15 – ДЮСОК»  для керівників закладів загальної середньої освіти міста відбувся круглий стіл «Підготовка педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми  потребами в умовах інклюзивного  середовища» в рамках початку реалізації проекту, який переміг за результатами Конкурсу короткострокових ініціатив для пілотних міст, що реалізуються Асоціацією міст України в рамках проекту «Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні» та впроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних влад за фінансової підтримки МЗС Норвегії.

Проект реалізується у сфері освіти. Термін реалізації – квітень – липень 2018 року. Заявником реалізації проекту є громадська організація «Ми – особливі», до якої входять батьки дітей з особливими освітніми потребами, очолює яку Камінна Ніна Миколаївна.

Основним партнером реалізації  ініціативи є Інститут  спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України в особі Колупаєвої Алли Анатоліївни, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, заступника директора Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Також ще одним основним партнером є Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий клуб» Білоцерківської міської ради Київської області. Відповідальною особою є Слободянюк Наталія Григорівна,  керівник  закладу, вчитель-методист, відмінник освіти України, працює в складі робочих груп МОН України із розробки нормативно-правового забезпечення з інклюзивного навчання.

БНВО «ЗОШ № 15 – ДЮСОК» працює в умовах інклюзивного навчання з 2000 року. У 2017/2018 н.р. у школі функціонує 14 класів за інклюзивною формою навчання, у яких навчається 25 учнів з особливими освітнім потребами.  У закладі напрацьований власний досвід роботи з такими дітьми та родинами, який був взятий за основу при розробленні в МОН перших нормативних документів щодо запровадження інклюзивної освіти: Порядку організації інклюзивного навчання, моделей діяльності асистента вчителя, технології складання індивідуальної програми розвитку. Школа завжди ділиться власними напрацюваннями, приймаючи колег з України та міжнародні делегації освітян.

Партнерами реалізації проекту також є Агенція стратегічного розвитку міста Білої Церкви.

Відповідальним за реалізацію заявленого проекту від Білоцерківської міської ради є Петрик Юрій Федорович,   начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області.

Мета ініціативи створення та реалізації проекту – підвищення фахового рівня педагогів у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

Першочерговими завданнями є забезпечення навчання педагогічних працівників міста з метою надання якісних освітніх послуг в умовах інклюзивного середовища, адже ефективне інклюзивне навчання можливе лише за умови спеціальної підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів; підготовка тренерів з інклюзивного навчання для надання наставницької підтримки педагогам у місцевій громаді; формування громадської думки щодо рівності прав усіх дітей на здобуття якісної освіти.

Короткостроковий результат, очікуваний від реалізації проекту – це підготовка 100 вчителів початкової школи для роботи з дітьми   з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти та підготовка  25 тренерів з інклюзивного навчання для місцевої громади.

У ході реалізації  проекту за участю Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України буде проведено п’ять семінарів  по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами різних нозологій та 3-денний тренінг з підготовки тренерів. Педагоги БНВО «ЗОШ № 15 – ДЮСОК»  будуть  організовані  майстер-класи по проведенню ранкових зустрічей за вимогами Нової української школи (НУШ) та навчальні заняття з проблеми методики організації спільного викладання навчальних предметів учителем, корекційним педагогом та асистентом  учителя в інклюзивному класі.

Забезпечення рівного доступу до освіти для усіх дітей, в тому числі й для дітей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами у навчанні, є одним з основних завдань та необхідною умовою розвитку для будь-якого демократичного суспільства.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся міський голова Дикий Г.А.

В обговоренні питання круглого столу взяли участь директор БНВО “ЗОШ №15-ДЮСОК” Слободянюк Н.Г. з проблеми методики спільного викладання та ролі фахівців у інклюзивному класі; Колупаєва А.А. розкрила питання нормативного забезпечення інклюзивного навчання, створення на місцях інклюзивно-ресурсних центрів; Висторонський В.Г. розкрив тему підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах Нової української школи.

В обговоренні також взяли участь директори шкіл №5 Садаєва О.І. та №20 Борисюк О.Д.

З метою, цілями та завданнями проекту ознайомила директор БНВО “ЗОШ №15-ДЮСОК” Слободянюк Н.Г. – основний партнер проекту. З організацією спільної роботи партнерів проекту доповіла Камінна Ніна Миколаївна, голова ГО “МИ – особливі”, заявник проекту.

За результатами роботи круглого столу «Підготовка педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного середовища» вироблені та прийняті Рекомендації.